Jak wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości i zatrzymać komornika? | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości?

Nawet jeśli egzekucja komornicza już się rozpoczęła, fakt ten nie musi przesądzać o utracie Twojej własności. Ma to szczególne znaczenie przy zajęciu domu, mieszkania czy siedziby firmy. Przed komornikiem i jego czynnościami można się bronić, a w niektórych sytuacjach – wymóc wstrzymanie egzekucji z nieruchomości. Zobacz, w jakich przypadkach jest to możliwe i jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Z artykułu dowiesz się:

Jak zablokować działania komornika?

Zanim komornik dokona zajęcia nieruchomości lub rozpocznie czynności egzekucyjne, bank lub inny wierzyciel, względem którego powstało zadłużenie, prowadzi postępowanie upominawcze i przysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty. W przypadku kredytów hipotecznych wierzyciel najczęściej wystawia je w momencie, gdy na jego konto nie trafią dwie kolejne raty, mimo obowiązujących w umowie terminów. W wezwaniu do zapłaty znajdują się wszystkie niezbędne dane do wykonania przelewu, wraz z pełną kwotą zaległości, uwzględniającą wartość poszczególnych rat, odsetki oraz inne, dodatkowe opłaty. Wierzyciel określa również termin, w jakim pieniądze powinny wpłynąć na konto. Jeśli tak się nie stanie, bank, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ma prawo wypowiedzieć dłużnikowi umowę, co w większości przypadków uruchamia postępowanie egzekucyjne, które może zakończyć się zajęciem mienia i jego licytacją. Jak zablokować działania komornika?

Spłata zadłużenia

Najpewniejszym sposobem na to, jak wstrzymać egzekucję z nieruchomości, będzie oczywiście terminowa spłata całej wymaganej przez bank kwoty w określonym przez niego terminie. Niestety, praktyka w przypadku osób zadłużonych pokazuje, że tylko niewielki ich odsetek w ten sposób odpowiada na przedsądowe wezwanie do zapłaty. W zdecydowanej większości przypadków nie mają oni wystarczającej ilości środków finansowych, by spełnić wymagane przez wierzyciela warunki, co daje bankowi prawo do wypowiedzenia umowy z uwagi na brak zdolności kredytowej. Na szczęście, nawet pomimo braku funduszy, istnieje szansa, by egzekucja komornicza nie doszła do skutku. Warunkiem jest jednak niezwłoczny kontakt z wierzycielem i próba polubownego załatwienia sporu na drodze negocjacji.

Negocjacje z wierzycielem

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik może (a nawet powinien) skontaktować się z wierzycielem, w celu podjęcia próby wypracowania kompromisu. Porozumienie może wstrzymać licytację komorniczą nieruchomości, nawet jeśli nie mamy pieniędzy, by uregulować całą zaległość we wskazanym w wezwaniu terminie. Bank może zgodzić się na rozłożenie naszej zaległości na mniejsze raty lub zaproponować spłatę samych odsetek przez kilka miesięcy. Pamiętaj, że wszystkie te rozwiązania możesz wypracować z wierzycielem jeszcze przed rozpoczęciem czynności komorniczych. Jeśli bank przystanie na którąś z kompromisowych propozycji, nie będzie miał prawa wypowiedzieć Ci umowy kredytu. To o tyle ważne, że egzekucja komornicza również nie będzie mogła zostać wszczęta. Nie oznacza to jednak, że Twoje długi zostaną umorzone czy pomniejszone – zobowiązanie nadal istnieje, jednak zmianie ulegają warunki jego uregulowania.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą po rozpoczęciu postępowania?

Jeśli bank zgodzi się na któreś z kompromisowych rozwiązań, postępowanie egzekucyjne nie zostanie rozpoczęte. Jeśli jednak negocjacje nie przyniosą żadnego skutku, a nakaz zapłaty uzyska sądowy tytuł wykonawczy, komornik zobowiązany jest rozpocząć swoje czynności. Nadal jednak można się przed nim bronić. Przykładowo, jeśli wierzyciel we wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej wskazał nieprawidłowy adres zamieszkania dłużnika, adresat nie miał szans na odebranie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i stracił prawo do odwołania. Jeśli jednak przy ustalaniu miejsca zamieszkania dłużnika nie popełniono błędu, po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, dłużnik powinien jak najszybciej zacząć regulować należności do komornika. Jeśli bowiem nie znajdzie się nikt zainteresowany zakupem domu, mieszkania czy gruntu, termin aukcji zostanie wyznaczony powtórnie. Jeśli i tym razem nie będzie chętnych do zakupu, komornik zobowiązany będzie prowadzić postępowanie egzekucyjne z innych składników majątku dłużnika.

Szansą na zablokowanie działania komornika i egzekucji będzie również wniesienie skargi na wycenę nieruchomości dokonywaną przez rzeczoznawcę. Pozwoli to obronić dłużnika przez sprzedażą jego nieruchomości sporo poniżej wartości rynkowej, co niestety zdarza się bardzo często. Jeśli sąd uzna skargę za zasadną, wycena musi zostać sporządzona ponownie.

Podsumowując, osoba zadłużona, ma kilka możliwości wstrzymania licytacji komorniczej nieruchomości. Aby jednak skutecznie bronić się przed komornikiem, niezbędne jest szybkie rozpoczęcie negocjacji z wierzycielem. Nawet jeśli nie posiadasz środków, by spłacić zadłużenie w terminie wymaganym w wezwaniu do zapłaty, bank być może zgodzi się na wydłużenie okresu spłaty lub pozwoli Ci spłacić odsetki. Jeśli jednak nie podejmiesz żadnych kroków w celu poprawy swojej sytuacji, Twoje szanse na obronę nieruchomości przed egzekucją komorniczą znacznie się zmniejszą. Dowiedz się również jak pozbyć się komornika jak pozbyć się komornika.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie