Jak pozbyć się komornika? | Kancelaria antywindykacyjna Pogromcy Egzekucji

Jak pozbyć się komornika?

Niespłacane przez dłuży czas zadłużenie, ignorowanie kolejnych wezwań do zapłaty, w końcu postępowanie i sądowy nakaz egzekucji komorniczej – tak kończy się większość spraw o niezapłacone wierzytelności wobec banków, dostawców różnego rodzaju usług czy podmiotów finansujących zakup towarów. Aby uniknąć problemów z wierzycielami, najlepiej wszystkie swoje zobowiązania regulować w terminie. Niestety, w życiu nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli, czego konsekwencją bywa narastające zadłużenie. Jeśli Twój majątek również stał się przedmiotem licytacji i szukasz sposób na to, jak pozbyć się komornika, ten tekst jest właśnie dla Ciebie.

W świetle polskiego prawa, komornik będący wykonawcą sądowego nakazu egzekucji, paradoksalnie ograniczony jest wieloma barierami. Niestety, w praktyce z ich respektowaniem bywa różnie, przez co dłużnik niejednokrotnie sam musi kontrolować sposób wykonywania egzekucji z wynagrodzenia czy składników majątku. Tzw. aktywna postawa dłużnika, przejawiająca się w deklarowaniu chęci uregulowania swoich zobowiązań zawsze będzie odbierana przez organ wykonujący nakaz egzekucyjny pozytywnie i może ułatwić dogadanie się z urzędnikiem. Nie należy jednak zapominać, że nawet w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, to wierzyciel posiada po swojej stronie argumenty, umożliwiające polubowne zakończenie sporu o zadłużenie, dlatego to właśnie z nim warto negocjować warunki spłaty zadłużenia, aby egzekucja komornicza była dla dłużnika jak najmniej dotkliwa.

Alimenty a komornicze zajęcie majątku

Jednym ze składników majątku osoby zadłużonej, które nie mogą być potrącone na poczet spłaty zaległych wierzytelności, są wszelkiego rodzaju świadczenia i zasiłki, a także alimenty. Oznacza to, że jeśli na rzecz dłużnika lub utrzymywanego przez niego członka rodziny przyznawane jest świadczenie alimentacyjne, to komornik nie ma prawa go zająć. Z kolei w przypadku tzw. dłużników alimentacyjnych, organ wykonawczy ma prawo do zajęcia maksymalnie 60% ich miesięcznych poborów netto, co w praktyce oznacza, że osobie zatrudnionej na umowę o pracę i uzyskującej najniższe krajowe wynagrodzenie, po potrąceniu pozostanie w portfelu nieco ponad 650 zł.

Forma zatrudnienia

Jeśli jednak nasze zadłużenie nie dotyczy zaległych alimentów, ale innych wierzytelności, np. kredytu czy zapłaty za towary lub usługi, kwota wolna od potrąceń stanowi równowartość najniższego krajowego wynagrodzenia. Oznacza to, że dłużnikom, którzy za swoją pracę otrzymują minimalne wynagrodzenie, wynoszące w 2021 roku 2800,00 zł brutto, komornik nie może zająć ani złotówki z wypłacanego przez pracodawcę dochodu. Należy jednak zdać sobie sprawę, że potrąceniom mogą podlegać różnego rodzaju dodatki do pensji, takie jak popularna trzynastka czy premia uznaniowa. Alternatywą dla części osób jest praca na czarno, czyli brak jakichkolwiek, oficjalnie wykazywanych dochodów lub pójście „na układ” z pracodawcą, który na konto przeleje jedynie najniższą krajową, a pozostałą część wypłaty wręczy pracownikowi „do ręki”. Jednocześnie zwracamy uwagę, że oba wyjścia z prawnego punktu widzenia są nielegalne i jako kancelaria antywindykacyjna, kategorycznie odradzamy tego rodzaju rozwiązania.

Ucieczka przed komornikiem za granicę

Dla wielu osób sposobem na przechytrzenie prawa i uniknięcie lub wstrzymanie postępowania egzekucyjnego jest wyjazd za granicę. W teorii, wierzyciel może ubiegać się o wystawienie europejskiego nakazu zapłaty, jednak skomplikowane procedury powodują, że bardzo niewielu z nich decyduje się na taki krok. Wyjazd za granicę może być oczywiście okazją do znalezienia lepiej płatnej pracy, która pozwoli rozwiązać problem egzekucji komorniczej, dzięki osiąganym przychodom. Wyjazd za granicę jest alternatywą dla osób niezależnych, bezdzietnych singli, którzy mogą bez dodatkowych zobowiązań zmienić miejsce zamieszkania. W praktyce, postępowanie egzekucyjne w takiej sytuacji zostaje wstrzymane z uwagi na bezskuteczność „ścigania” takiego dłużnika. Warto jednak traktować wyjazd z kraju nie jako ucieczkę, ale szansę na poprawę własnej sytuacji materialnej, która umożliwi spłatę zadłużenia.

Jak pozbyć się komornika?

Alternatywą dla wspomnianych powyżej sposobów na pozbycie się problemu i wstrzymanie nakazanego przez sąd postępowania egzekucyjnego, jest współpraca z doświadczoną kancelarią antywindykacyjną, która pomoże wypracować optymalną strategię oddłużania, wykorzystując rozwiązania i możliwości dostępne w ramach obowiązującego prawa. Kompleksowe doradztwo, negocjacje z wierzycielem, reprezentacja Klientów w postępowaniach upadłościowych – skuteczna antywindykacja może być prowadzona w oparciu o wiele dostępnych narzędzi oraz instrumentów prawnych. Współpraca z naszym biurem pozwoli wybrać te najlepiej dopasowane do indywidualnej sytuacji osoby zadłużonej i skutecznie uwolnić dłużnika ze spirali zadłużenia.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie