Antywindykacja - co to jest? Skuteczna antyegzekucja - Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Antywindykacja

Dochodzenie swoich praw w postępowaniu windykacyjnym oraz w procesie egzekucji komorniczej nie jest łatwe. Osoby zadłużone, bardzo często nie mają świadomości, że podmioty zajmujące ich majątek na poczet spłaty długu – takie jak firmy windykacyjne czy komornicy – podejmują szereg działań, nie zawsze zgodnych z prawem, mających znamiona nadużycia i działania na niekorzyść dłużnika. To samo dotyczy wierzycieli, którzy również mają prawo do uczciwego i cywilizowanego dochodzenia swoich roszczeń. Działania antywindykacyjne pozwalają w sposób przejrzysty i zgodny z prawem nadzorować formę przeprowadzania egzekucji majątku dłużnika, gwarantując, że nie zostanie on sprzedany znacznie poniżej wartości rynkowej.

Antywindykacja – co to jest?

Stosunkowo młoda dziedzina usług prawnych, jaką jest antywindykacja, od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój w naszym kraju. Postępowania antywindykacyjne służą poszanowaniu praw dłużników oraz wierzycieli w procesie egzekucji komorniczej, oraz szeroko pojmowanej windykacji długów i należności. Kancelarie antywindykacyjne monitorują pracę komorników, firm windykacyjnych oraz sądów, pilnując, aby proces egzekucji mienia wykonywany był nie tylko zgodnie z przepisami, ale również z poszanowaniem praw dłużnika i jego wierzycieli.

W zakresie usług antywindykacyjnych znajduje się m.in.:

  • badanie zasadności roszczeń oraz formy ich egzekwowania,
  • ochrona przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, kancelarii komorniczych,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami lub komornikami,
  • zabezpieczenie interesów dłużnika oraz wierzyciela, ochrona przed sprzedażą majątku za zaniżoną kwotę,
  • reprezentacja klientów przed sądem lub przed komornikiem.

 

Antyegzekucja – na czym polega?

Wszystkie działania antyegzekucyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dochodzenie przez wierzycieli za pośrednictwem firm windykacyjnych czy komorników sporej części długów jest bezzasadne – np. z uwagi na ich przedawnienie, czy fakt, że długi dotyczą nie tej osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie. Rozwój firmy antywindykacyjnych jest więc odpowiedzią na sytuację, w której przez całe lata osoby zadłużone pozostawiane były same sobie – bez możliwości profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów, często biernie poddawały się woli komorników oraz windykatorów, nie zdając sobie sprawy, że dochodzenie roszczeń odbywa się z pogwałceniem ich praw.

Błędem jest myślenie, jakoby antyegzekucja była usługą pomocną wyłącznie dla dłużników. Również wielu wierzycieli nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że zbycie przez komornika majątku dłużnika po cenie znacznie zaniżonej, łamie ich prawo do skutecznego dochodzenia roszczeń. Patrzenie na ręce komornikom oraz windykatorom stanowi więc korzyść zarówno dla osoby zadłużonej, jak i dla wierzyciela, nic więc dziwnego, że usługi antywindykacyjne cieszą się coraz większym zaufaniem klientów, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczne patologie, do których dochodzi w procesach egzekucji komorniczych.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie