Jak przygotować się na wizytę komornika i chronić swój majątek? | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak przygotować się na komornika i chronić swój majątek?

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej nie jest równoznaczne z utratą majątku lub jego części na poczet spłaty zadłużenia. Zobacz, jak przygotować się na wizytę komornika i jakie działania możesz podjąć, aby chronić swój majątek przed zajęciem na spłatę zaległych długów.

Z artykułu dowiesz się:

Przygotowanie na wizytę komornika

Utrata płynności finansowej i problemy ze spłatą przedawnionych zobowiązań dotyczą setek tysięcy osób w Polsce – mowa tu zarówno o osobach fizycznych, jak i przedsiębiorcach. W takiej sytuacji należy liczyć się z rozpoczęciem egzekucji komorniczej, będącej naturalną konsekwencją niespłacanych przez długi czas zobowiązań. Organem dokonującym egzekucji jest komornik, działający na podstawie tytułu wykonawczego. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że komornik jest jedynie organem uprawnionym do wykonywania odpowiednich czynności, celem zaspokojenia roszczeń wierzyciela – działa więc w jego imieniu, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami. Warto wiedzieć, jak chronić majątek przed komornikiem.

Wiedza ta przydaje się w kontaktach zarówno z komornikiem, jak i w negocjacjach z wierzycielem. Sprawdź też, jak prowadzić negocjacje z komornikiem. To właśnie do tego ostatniego należy bowiem prawo do decydowania o tym, w jaki sposób dochodzone mają być roszczenia – czy zgodzi się na rozłożenie zadłużenia na raty, czy zażąda natychmiastowego zwrotu całej wierzytelności, np. pochodzącej ze sprzedaży określonych składników mienia dłużnika. Warto wiedzieć, że zarówno przed rozpoczęciem egzekucji, jak i w jej trakcie, prawo do rozporządzania majątkiem należy do dłużnika. Oznacza to, że zadłużony właściciel ma prawo np. do sprzedaży samochodu po cenie rynkowej, w celu zaspokojenia roszczeń swojego wierzyciela, np. na mocy ugody podpisanej między obiema stronami.

Współpraca z kancelarią antywindykacyjną pomoże przygotować się na komornika

W przypadku wszczęcia egzekucji komorniczej warto zwrócić się o pomoc do kompetentnych organów, takich jak np. kancelarie antywindykacyjne, reprezentujące dłużników w postępowaniach komorniczych. Doświadczeni doradcy pomagają wypracować optymalną strategię dla danego przypadku, wiedzą jak zabezpieczyć majątek przed komornikiem. Przeanalizują oni również możliwości w zakresie odwołania się od decyzji o wszczęciu postępowania np. na mocy przepisów o przedawnieniu długów czy upadłości konsumenckiej.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie