Jak dogadać się z komornikiem? Jak poprowadzić rozmowę? | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak dogadać się z komornikiem?

Choć komornik z całą pewnością znalazłby się w czołówce najbardziej znienawidzonych przez Polaków zawodów, nie warto utrudniać mu pracy, jeśli na skutek postępowania egzekucyjnego przyjdzie mu zająć nasz majątek. Oczywiście, ci urzędnicy w polskich realiach nie zawsze podejmują korzystne dla dłużników oraz wierzycieli decyzje, jednak aktywna postawa i chęć osiągnięcia kompromisu mogą bardzo ułatwić wypracowanie porozumienia. Sprawdź, jak dogadać się z komornikiem i jak z nim rozmawiać, aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie polubownego finału egzekucji.

Czy można dogadać się z komornikiem?

Popularny stereotyp komornika przedstawia go jako bezdusznego funkcjonariusza aparatu państwowego, który kieruje się wyłącznie własnym interesem, nie zważając na dobro dłużników, ani nawet wierzycieli, w których imieniu działa. Tymczasem, warto zdać sobie sprawę z faktu, że komornicy przychylniej patrzą na aktywnych dłużników, którzy nie unikają kontaktu, chętnie udzielają odpowiedzi na zadawane im pytania i przede wszystkim nie utrudniają wykonywania tytułu egzekucyjnego. Dłużnik, który sam zgłosi się do kancelarii z propozycją regularnej spłaty wierzytelności i udowodni swoim postępowaniem, że zależy mu na zaspokajaniu interesów wierzycieli, ma dużo większe szanse na wypracowanie kompromisu i „dogadanie się” z komornikiem niż osoba, która nie odbiera korespondencji, ukrywa dochody czy stroni od udzielania informacji.

Należy mieć jednak na względzie, że w dużej mierze to nie egzekutor długu, a wierzyciel decyduje o tym, z jakiej części majątku dłużnika ma zostać zaspokojone jego roszczenie. Jeśli więc zażyczy on sobie, by dług pokryty został w całości np. poprzez licytację samochodu lub nieruchomości, wykonawca tytułu sądowego mimo najlepszych chęci, może nie mieć wyjścia i będzie zmuszony zająć konkretne składniki majątku. Warto więc próbować negocjować również z wierzycielem, by ten np. zgodził się na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, co pozwoli uchronić najcenniejsze składniki mienia, przez co realizacja obowiązku zwrotu wierzytelności będzie mniej dotkliwa.

Jak rozmawiać z komornikiem?

Jak wspomniano wyżej, postawa dłużnika oraz jego zachowanie w kontaktach z organem wykonawczym, mają spory wpływ na to, czy uda nam się dogadać z instytucją egzekucyjną. U podstaw porozumienia będzie leżało zrozumienie, że realizuje ona jedynie postanowienie sądu i nie jest dysponentem tytułu wykonawczego. Oznacza to, że z komornikami nie ma sensu negocjować, jeśli chodzi o zmniejszenie wysokości zobowiązania, gdyż mogłoby to ugodzić w interesy wierzyciela. Z całą pewnością, nasza aktywność w kwestii spłaty zadłużenia, nieuchylanie się od określonych w tytule wykonawczym terminów, czy utrzymywanie bieżącego kontaktu z egzekutorem będą przemawiały na naszą korzyść. Rozmawiając z komornikiem, warto zastosować się do kilku zasad, pamiętając o tym, że:

  • nie jest on uprawniony do weryfikacji, czy dana wierzytelność jest zasadna – nie ma sensu przekonywać go, że egzekucja z majątku dokonywana jest bezprawnie, ponieważ jedynie realizuje on tytuł wykonawczy,
  • nie jest również radcą prawnym – jego zadaniem nie jest udzielanie dłużnikowi porad dotyczących postępowania w relacjach z wierzycielem lub wymiarem sprawiedliwości, tylko skuteczna egzekucja majątku,
  • udzielanie informacji jest obowiązkiem dłużnika – prawo nakłada na osobę, względem której prowadzona jest egzekucja, obowiązek odpowiadania na pytania komornika i przekazywania mu informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji tytułu wykonawczego,
  • w rozmowie należy powstrzymać emocje i zachować spokój – nawet jeśli to trudne, należy odłożyć nerwy i emocje na bok, podchodząc do tematu w sposób zrównoważony i spokojny,

każdy przejaw dobrowolnej aktywności dłużnika – kontakt osobisty, zaproponowanie dogodnej formy zwrotu zadłużenia, podjęcie pracy zarobkowej czy pozyskanie dodatkowego dochodu – ułatwią wypracowanie kompromisu i będą stanowiły sygnał, że dłużnik chce porozumienia i aktywnie do niego dąży.

Kancelaria antywindykacyjna – wsparcie dłużnika w negocjacjach z kancelarią komorniczą

Próbując dogadać się z organem wykonawczym, warto zapewnić sobie profesjonalne wsparcie doradcy, który zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania dla naszej indywidualnej sytuacji. Każda egzekucja jest inna i wymaga wypracowania skutecznej strategii, dopasowanej do okoliczności i możliwości finansowych oraz majątkowych osoby zadłużonej. Nasi doświadczeni doradcy reprezentują swoich Klientów w rozmowach, osiągając wysoką skuteczność w negocjacjach. Znalazłeś się w trudnej sytuacji, a sąd zarządził wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne? Nie wiesz, jak się dogadać z komornikiem? Z naszym wsparciem znacznie łatwiej będzie Ci się z nim dogadać i wypracować rozwiązanie, najkorzystniejsze zarówno dla Ciebie, Twojego wierzyciela, jak i organu egzekucyjnego.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie