Co może zająć komornik a czego nie? Jak się skutecznie bronić? | Kancelaria antywindykacyjna - Pogromcy Egzekucji

Jak się bronić przed komornikiem?

Wszczynając egzekucję, komornik realizuje uprawnienia nadane mu przez sąd w ramach tytułu wykonawczego. Nieznajomość przepisów oraz niewiedza dłużników stanowi częsty powód, dla którego komornicy przekraczają swoje uprawnienia, prowadząc postępowanie egzekucyjne w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub nadużywając swoich uprawnień. Dowiedz się, jak skutecznie bronić się przed komornikiem i w jaki sposób sprawować realny nadzór nad prowadzoną przez niego egzekucją.

Z artykułu dowiesz się:

Co może zabrać komornik a czego nie?

U podstaw skutecznej obrony przed komornikiem leży zrozumienie faktu, iż jest on w realiach polskiego systemu prawnego osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, więc jego nadrzędnym celem będzie osiągnięcie zysku. W interesie dłużnika jest natomiast ochrona swojego majątku, w szczególności zaś tych jego składników, które pozwalają zapewnić tzw. minimum egzystencji. Zastanawiasz się, co może zająć komornik? Komornik nie może zająć m.in.:

  • przedmiotów codziennego użytku, niezbędnych do życia,
  • tych elementów majątku, które służą do pracy zarobkowej,
  • zasiłków opiekuńczych, wychowawczych oraz innych świadczeń w ramach pomocy państwa.

Podstawowym warunkiem, umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komornika jest pozostawanie z nim w stałym kontakcie, udzielanie mu informacji oraz – co najważniejsze – odbieranie korespondencji. Ignorowanie listów oraz pism z kancelarii komorniczej praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek współpracę z komornikiem – dłużnik nie ma nawet możliwości weryfikacji, czy egzekucja odbywa się zgodnie z prawem, lub czy np. nie powinna dotyczyć innej osoby. Jak zabezpieczyć się przed komornikiem?

Mając wiedzę na temat przedmiotu egzekucji komornika, osoby wierzyciela oraz wysokości i rodzaju zadłużenia, dłużnik może podjąć kroki umożliwiające obronę przed komornikiem. Do takich kroków należy m.in. sprawdzenie, czy dana wierzytelność nie uległa przedawnieniu – w takim przypadku dochodzenie roszczenia przez wierzyciela staje się bezzasadne. Warto widzieć też, co może komornik a czego nie. Formą ochrony przed egzekucją jest też złożenie wniosku o upadłość konsumencką, jeżeli dłużnik stał się całkowicie niewypłacalny i nie są to przejściowe trudności finansowe.

Jak skutecznie bronić się przed komornikiem?

Cennym źródłem wiedzy na temat tego, jak zabezpieczyć się przed komornikiem, są kancelarie antywindykacyjne, pomagające osobom zadłużonym przejść przed trudny i skomplikowany proces egzekucji komorniczej. Instytucje te zajmują się m.in. kontrolą pracy komorników oraz monitorowaniem nadzoru sądów nad ich pracą, co daje dłużnikowi pewność, że egzekucja odbywa się z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa i nie prowadzi do patologii takich jak sprzedaż mienia dłużnika za skrajnie zaniżoną cenę, czy brak poszanowania dla interesów dłużnika i jego wierzycieli.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie