Zawieszenie postępowania komorniczego

Podczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego może dojść do zawieszenia egzekucji komorniczej, co oznacza, że komornik sądowy nie będzie podejmował względem dłużnika żadnych nowych czynności takich, jak np. poszukiwanie jego majątku. Natomiast te, które już poczynił w trakcie toczącej się egzekucji (np. zajęcie środków z wynagrodzenia czy z rachunku bankowego) pozostają w mocy.

Aby zawiesić postępowanie komornicze, wystarczy wniosek dłużnika, który ma do tego prawo i nie musi podawać żadnego uzasadnienia swojej woli. Może to też uczynić w dowolnym momencie toczącej się sprawy.

Trasat ma możliwość starania się o zawieszenie postępowania komorniczego poprzez odpowiednie uzasadnienie swojej prośby i udowodnienie zasadności składanego wniosku. Okoliczności, w jakich możliwe jest złożenie takiej prośby:

  • sąd wstrzymuje tytuł wykonawczy,
  • sąd uchyla wykonalność tytułu wykonawczego,
  • dłużnik składa zobowiązania zabezpieczenia konieczne do zwolnienia z egzekucji.

Ponadto zawieszenie postępowania egzekucyjnego można też uzyskać w okresie, w którym osoba prawna nie ma reprezentacji – np. zarządu. Inną okolicznością dopuszczoną prawnie jest śmierć dłużnika, śmierć wierzyciela bądź brak zdolności procesowej dłużnika lub wierzyciela, która wygasa wtedy, gdy zostają ubezwłasnowolnieni.

Na czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego środki, które są nadal egzekwowane przez komornika, nie mogą trafić do wierzyciela. Znajdują się wówczas w depozycie do momentu wyjaśnienia sprawy, czyli ustalenia powodu zawieszenia postępowania przez komornika.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie