Jak przedłużyć egzekucję?

Wiele osób wychodzi z założenia, że unikanie komornika, który ściga ich za długi, będzie najlepszym rozwiązaniem. Jednak jest to błędny tok myślenia, gdyż nawet jeśli dłużnik nie odbierze korespondencji z sądu lub odmówi jej przyjęcia, to i tak sąd potraktuje ją jako odebraną, a trasat straci szansę na 14-dniowy termin odwołania się od decyzji komorniczej.

Tymczasem szukając sposobu na to, jak przedłużyć egzekucję, warto skorzystać z tej możliwość i w ten sposób zastopować ją na czas ponownego rozpatrzenia sprawy komorniczej przez sąd.

Kolejnym sposobem na rozciągnięcie w czasie tego procesu jest tzw. doręczenie zastępcze. Jeżeli dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, to pismo w sprawie egzekucji długo do niego nie dotrze. Wówczas musi to wykazać i to, że odebrał je zastępca (którym może być nawet burmistrz czy wójt) oraz złożyć wniosek o wstrzymanie procesu egzekucyjnego. Uzasadnieniem jest to, że przepadł mu termin, w jakim mógłby złożyć odwołanie od decyzji komorniczej.

W jaki sposób jeszcze możliwe jest przedłużenie egzekucji? Choć rzadko jest to stosowane, to można powołać się także na działanie siły wyższej. Powodzie, śnieżyce itp. kataklizmy mogą być przeszkodą do tego, aby dłużnik wrócił do pracy zarobkowej. Wówczas postępowanie komornicze można zawiesić na czas ustabilizowania się tej sytuacji.

Sposobem na odroczenie egzekucji może być też przedstawienie przed dłużnika dowodu na piśmie, potwierdzającego, że dopełnił on swój obowiązek (w międzyczasie spłacił swój dług) albo wierzyciel zgodził się na zwłokę w zapłacie zobowiązań.

Komorniczą egzekucję w czasie opóźnić można także, wykazując rozdzielność majątkową, jeśli dług ma być ściągany z majątku obu małżonków. Dłużnik musi przedstawić umowę majątkową małżeńską oraz pisemny dowód na to, że wierzyciel o niej wiedział.

Warto mieć na uwadze, że sam proces egzekucji może trwać od kilku dni do wielu lat. Wpływ na to ma wysokość długu, majątku dłużnika i inne okoliczności, w tym przeszkody formalne, jakie komornika napotyka w procesie komorniczym.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie