Uchylenie nakazu zapłaty

Aby wierzyciel mógł prowadzić egzekucję, potrzebny jest mu prawomocny nakaz zapłaty, czyli tytuł egzekucyjny. Wraz z wnioskiem egzekucyjnym trafia on do komornika. Rolą wierzyciela jest wskazanie sposobu wyegzekwowania długu, czyli z jakiego majątku dłużnika ma on być ściągnięty. Na etapie wszczęcia egzekucji masz jeszcze możliwość podważenia nakazu zapłaty, a ściślej – klauzuli wykonalności. Nie wpływa to, co prawda na wstrzymanie egzekucji, ale jeżeli jest to przypadek rodzący wątpliwości, to istnieje szansa na uchylenie nakazu zapłaty. Dotyczy to takich sytuacji jak:

  • niemożliwości dostarczenia nakazu zapłaty – gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo jeśli powód wskazał w pozwie niewłaściwy adres pozwanego. To ostatnie dość często zdarzało się w praktyce, a wierzyciele podający fikcyjny adres dłużnika w celu wprowadzenia w błąd sądu, tym samym pozbawiali dłużnika zarówno wiedzy o tym fakcie, jak i prawa do obrony,
  • doręczenie nakazu dłużnikowi nie może nastąpić w kraju – bez względu na to, czy miejsce pobytu pozwanego za granicą jest znane, czy też nie,
  • nakaz został wydany w stosunku do strony, która nie miała zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jej reprezentowania, a braków tych nie usunięto w wyznaczonym terminie.

Jeśli więc otrzymasz od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to wcale nie musi to oznaczać, że jesteś zobowiązany do natychmiastowej zapłaty. Lepiej dobrze wówczas przeanalizować to pismo i sprawdzić, czy istnieje możliwość uchylenia nakazu zapłaty. Dokonuje tego sąd, który go wydał w formie postanowienia.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie