Kancelaria antywindykacyjna

Skuteczna obrona przed nieuczciwą windykacją lub egzekucją komorniczą wymaga doskonałej znajomości prawa cywilnego, finansowego, podatkowego czy upadłościowego. Aby w sposób zgodny z prawem i możliwie jak najmniej dotkliwy poradzić sobie z przeterminowanym zobowiązaniem, warto skorzystać z kompleksowego wsparcia doświadczonych specjalistów w zakresie oddłużania. Wsparcie takie zapewnia nasza kancelaria antywindykacyjna, która wspólnie z Klientem wypracowuje optymalną strategię wychodzenia z długów i monitoruje proces oddłużania, pilnując, by czynności egzekucyjne przeprowadzane były zgodnie z prawem oraz poszanowaniem interesów naszych Klientów.

Kim jesteśmy?

Nasza kancelaria antywindykacyjna od ponad 20 lat pomaga osobom zadłużonym, sprawując kompleksowy nadzór nad przebiegiem czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komorników i windykatorów. Nasze wieloletnie doświadczenie zaowocowało wykazaniem i eliminacją licznych patologii i naruszeń prawa, jakich dopuszczają się osoby prowadzące postępowania komornicze. Choć komornik jest urzędnikiem państwowym i jedynie realizuje sądowy nakaz egzekucji, trudno oprzeć się wrażeniu, że w wielu przypadkach robi to z rażącym naruszeniem interesów dłużnika lub wierzyciela, np. sprzedając zajęte mienie znacznie poniżej jego faktycznej wartości. Skuteczna kontrola i patrzenie na ręce komornikom czy windykatorom to jedna z najważniejszych form pomocy prawnej, udzielanej przez naszą kancelarię. Oprócz tego naszym Klientom możemy zaproponować m.in.:

 • reprezentację w negocjacjach z wierzycielem i komornikiem,
 • porady prawne dla osób zadłużonych,
 • ochronę przed bezprawnym lub bezzasadnym dochodzeniem roszczeń – także tych przedawnionych,
 • nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi i przebiegiem postępowania,
 • wsparcie prawne dla wierzycieli,
 • ochronę przed uporczywym nękaniem, egzekucją bezprawnie naliczanych odsetek itp.,
 • nadzór nad kontrolą czynności komorniczych przez sąd,
 • porady prawne dla osób zadłużonych, opracowanie strategii oddłużania.

Czym jest antywindykacja i jakie działania obejmuje?

Mianem antywindykacji określa się zespół działań, prowadzących do skutecznego oddłużenia osoby posiadającej zobowiązania względem banków lub innych podmiotów i instytucji. Działania antywindykacyjne mogą być podejmowanie zarówno przed ustanowieniem przez sąd tytułu wykonalności nakazu zapłaty, jak i w trakcie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Do najważniejszych obszarów, w jakich kancelarie antywindykacyjne otaczają pomocą prawną swoich Klientów, należą: oddłużanie, kontakty z wierzycielami oraz strategia antywindykacyjna.

Oddłużanie

Każdego roku Polacy otrzymują kilka milionów różnego rodzaju wezwań do zapłaty czy zawiadomień o rozpoczęciu egzekucji komorniczej z ich majątku. Nakazy płatnicze i pisma pochodzą od firm windykacyjnych, kancelarii komorniczych, sądów „tradycyjnych” lub e-sądu w Lublinie, który od kilku lat prowadzi postępowania w trybie zaocznym, czego część osób nie jest świadoma. Oprócz dłużników, wobec których egzekucja jest zasadna, wielu swoje zadłużenie już dawno spłaciło, niektórym długi dawno się przedawniły, a część nigdy nie posiadała żadnych zaległości. Nasza kancelaria antywindykacyjna pomaga wykazać:

 • czy roszczenie jest zasadne,
 • czy długi nie uległy przedawnieniu,
 • czy żądana kwota nie jest zawyżona,
 • czy środek egzekucyjny został dobrany współmiernie do okoliczności i rodzaju zadłużenia,
 • czy dłużnik miał szansę, by skorzystać z odwołania.

Stratega antywindykacyjna

Bardzo często dłużnicy dowiadują się o prowadzonych przeciwko nim postępowaniach egzekucyjnych z chwilą zajęcia przez komornika konta bankowego, nieruchomości lub innych składników majątku. Termin na odwołanie pod postanowienia sądowego już dawno minął, a dłużnik nie otrzymał żadnych dokumentów, np. z powodu wskazania przez wierzyciela błędnego adresu zamieszkania. W takich przypadkach należy bronić się przed nieuczciwą egzekucją, a odpowiednia strategia oddłużania zaproponowana przez naszą kancelarię antywindykacyjną pozwoli doprowadzić do wznowienia procesu sądowego, którego efektem może być uchylenie tytułu wykonalności nakazu zapłaty, wstrzymanie egzekucji komorniczej, a nawet umorzenie postępowania.

Kontakty i negocjacje z wierzycielami i komornikami

Dłużnik, który chce skutecznie bronić się przed windykacją, powinien mieć świadomość, że negocjować powinien przede wszystkim z wierzycielem, gdyż to on jest faktycznym dysponentem tytułu wykonawczego, a komornik jedynie wypełnia swój obowiązek, prowadząc egzekucję. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kontaktom nasi specjaliści reprezentują swoich Klientów w rozmowach z wierzycielami i organami wykonawczymi, co zwiększa szansę na to, by skutecznie wyjść z długów, np. poprzez wstrzymanie egzekucji i rozłożenie zaległości na korzystne raty. Przykładowo: odpowiednio prowadzone rozmowy z bankiem mogą zapobiec wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego, co z kolei pozwoli uratować nieruchomość dłużnika przed sprzedażą na licytacji.

Nie wiesz, jak wyjść z długów? Potrzebujesz kompleksowej pomocy prawnej i merytorycznego wsparcia? Nasza kancelaria antywindykacyjna od lat pomaga osobom z zaległościami finansowymi w skutecznym i bezpiecznym oddłużaniu. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie