Jak umorzyć egzekucję komorniczą?

Zastanawiasz się jak umorzyć egzekucję komorniczą? Istnieją różne możliwości takie jak np.:

  • spłata długów i kosztów komorniczych – to sposób najprostszy, ale nie zawsze wykonywalny,
  • umorzenie egzekucji przez komornika – jeśli, po przeanalizowaniu Twojej sytuacji materialnej, dojdzie do wniosku, że nie uzyska kwoty wyższej niż koszty egzekucyjne (czyli nie zaspokoi oczekiwań wierzyciela). Ponadto, gdy w międzyczasie już komornik coś zabrał na poczet tej egzekucji, to będzie musiał Ci zwrócić,
  • zawieszenie egzekucji przez wierzyciela – np. dzięki temu, że dogadałeś się odnośnie spłaty długów,
  • nieskuteczna licytacja majątku dłużnika – jeżeli druga licytacja okaże się nieskuteczna, a wierzyciel nie złoży wniosku o przejęcie, to na mocy prawa umarza się egzekucję komorniczą,
  • bezczynność wierzyciela – w monecie, gdy postępowanie komornicze jest zawieszone przez okres jednego roku, a wierzyciel w tym czasie np. nie złożył wniosku o jego odwieszenie,
  • ogłoszenie upadłości przez dłużnika – postanowienie o nim się musi być prawomocne,
  • egzekucja związana ze sprawą nie należy do organów sądowych,
  • brak zdolności sądowej wierzyciela lub dłużnika – dotyczy to sytuacji, w której np. jedną ze stron jest organizacja społeczna bez osobowości prawnej i nie powstała ani nie działa na podstawie obowiązujących przepisów.

Warto pamiętać, że umorzenie może dotyczyć zarówno całości egzekucji, jak i jej części, czyli wykluczone zostają z niej np. niektóre składniki majątkowe dłużnika.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie