Jak się bronić przed komornikiem?

Wszczynając egzekucję, komornik realizuje uprawnienia nadane mu przez sąd w ramach tytułu wykonawczego. Nieznajomość przepisów oraz niewiedza dłużników stanowi częsty powód, dla którego komornicy przekraczają swoje uprawnienia, prowadząc postępowanie egzekucyjne w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub nadużywając swoich uprawnień. Dowiedz się, jak skutecznie bronić się przed komornikiem i w jaki sposób sprawować realny nadzór nad prowadzoną przez niego egzekucją.

U podstaw skutecznej obrony przed komornikiem leży zrozumienie faktu, iż jest on w realiach polskiego systemu prawnego osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, więc jego nadrzędnym celem będzie osiągnięcie zysku. W interesie dłużnika jest natomiast ochrona swojego majątku, w szczególności zaś tych jego składników, które pozwalają zapewnić tzw. minimum egzystencji. Komornik nie może zająć m.in.:

  • przedmiotów codziennego użytku, niezbędnych do życia,
  • tych elementów majątku, które służą do pracy zarobkowej,
  • zasiłków opiekuńczych, wychowawczych oraz innych świadczeń w ramach pomocy państwa.

Obrona przed komornikiem

Podstawowym warunkiem, umożliwiającym skuteczną obronę przed egzekucją komornika jest pozostawanie z nim w stałym kontakcie, udzielanie mu informacji oraz – co najważniejsze – odbieranie korespondencji. Ignorowanie listów oraz pism z kancelarii komorniczej praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek współpracę z komornikiem – dłużnik nie ma nawet możliwości weryfikacji, czy egzekucja odbywa się zgodnie z prawem, lub czy np. nie powinna dotyczyć innej osoby.

Mając wiedzę na temat przedmiotu egzekucji komornika, osoby wierzyciela oraz wysokości i rodzaju zadłużenia, dłużnik może podjąć kroki umożliwiające obronę przed komornikiem. Do takich kroków należy m.in. sprawdzenie, czy dana wierzytelność nie uległa przedawnieniu – w takim przypadku dochodzenie roszczenia przez wierzyciela staje się bezzasadne. Formą obrony przed egzekucją jest też złożenie wniosku o upadłość konsumencką, jeżeli dłużnik stał się całkowicie niewypłacalny i nie są to przejściowe trudności finansowe.

Cennym źródłem wiedzy na temat tego, jak bronić się przed komornikiem, są kancelarie antywindykacyjne, pomagające osobom zadłużonym przejść przed trudny i skomplikowany proces egzekucji komorniczej. Instytucje te zajmują się m.in. kontrolą pracy komorników oraz monitorowaniem nadzoru sądów nad ich pracą, co daje dłużnikowi pewność, że egzekucja odbywa się z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa i nie prowadzi do patologii takich jak sprzedaż mienia dłużnika za skrajnie zaniżoną cenę, czy brak poszanowania dla interesów dłużnika i jego wierzycieli.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie