Jak obronić się przed komornikiem?

Wszczęcie egzekucji komorniczej nie zawsze oznacza utratę majątku lub jego określonej części. Nawet jeśli nie ma możliwości odstąpienia od egzekucji, można dopilnować, aby czynności wykonywane przez komornika były zgodne z prawem i nie naruszały interesów zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Zobacz, jak obronić się przed komornikiem i gdzie szukać wsparcia w trudnym i wymajającym doskonałej znajomości prawa procesie egzekucyjnym.

Aby skutecznie obronić się przed egzekucją komorniczą, należy przyjąć do wiadomości fakt, że komornik w świetle polskiego prawa jest osobą, która prowadzi działalności gospodarczą. Ów przedsiębiorca – podobnie jak każdy inny – kieruje się głównie chęcią osiągnięcia dochodu i dba przede wszystkim o własny interes. Zrozumienie specyfiki działalności komornika pozwala inaczej spojrzeć na szereg kwestii związanych z jego postępowaniem – na przykład w zakresie sprzedaży zajętego mienia, czyli kwestii, która zwykle wzbudza najwięcej kontrowersji.

Wielu dłużników, ale i wierzycieli zachodzi w głowę, dlaczego komornicy sprzedają zajęte mienie po nierynkowych, znacznie zaniżonych kwotach w stosunku do jego realnej wartości. Odpowiedź jest prosta: zyskiem komornika jest prowizja od sprzedaży, dlatego dąży on do jak najszybszego zbycia mienia, często za zaniżoną cenę. Trudno nie nazwać tego inaczej jak rabunkową egzekucją.

Jak bronić się przed egzekucją komorniczą?

Współpraca z kancelariami antywindykacyjnymi pozwala skutecznie bronić się przed komornikiem, poprzez sprawowanie nadzoru nad sposobem prowadzenia przez niego czynności egzekucyjnych. Egzekwowanie tytułu wykonawczego bardzo często odbywa się nie tylko z pogwałceniem interesów dłużnika i wierzyciela, ale bywa również sprzeczne z procedurami i obowiązującym prawem. Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy, że w wielu przypadkach można w prosty sposób obronić się przed egzekucją komorniczą, wykazując m.in.:

  • przedawnienie długu,
  • bezzasadność egzekucji z uwagi na nieistniejące lub spłacone dawno zadłużenie,
  • wykazanie jako dłużnika niewłaściwej osoby,
  • upadłość konsumencką dłużnika,
  • oraz wiele innych okoliczności, mających wpływ na umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Aby obronić się przed komornikiem, niezbędne jest posiadanie wiedzy z wielu obszarów prawa – nie tylko postępowania egzekucyjnego, ale także prawa upadłościowego, czy przepisów o przedawnieniu długów. Większość osób nie dysponuje znajomością przepisów na poziomie umożliwiającym im skuteczną obronę swojego majątku przed egzekucją, co komornicy skrzętnie wykorzystują, prowadząc swoje działania z naruszeniem interesów dłużnika i wierzyciela. Współpraca z doświadczonymi specjalistami z kancelarii antyegzekucyjnej nie tylko pozwala bronić się przed komornikiem, ale umożliwia również skuteczne dochodzenie swoich praw przed sądem, np. przy składaniu skargi na czynności komornika.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie