Jak bronić się przed egzekucją z nieruchomości?

Konsekwencją problemów z terminowym spłacaniem kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania zabezpieczonego nieruchomością, może być jej utrata na rzecz banku lub innego podmiotu, który udzielił pożyczki pod hipotekę. Sprawdź, jak bronić się przed egzekucją z nieruchomości, i jakie możliwości ma dłużnik borykający się z problemami finansowymi.

Choć zajęcie nieruchomości przez bank zwykle traktowane jest jako ostateczność, nie daje to kredytobiorcy przyzwolenia na uchylanie się od spłaty kredytu hipotecznego. Zazwyczaj, w chwili, gdy na konto nie wpłynie druga kolejna rata kredytu, bank przesyła do dłużnika pismo, w którym wzywa do zapłaty całej należności wraz z odsetkami w określonym terminie – zwykle kilku lub kilkunastu dni. Zignorowanie wezwania do zapłaty będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy kredytu i wszczęcia procedury egzekucji z nieruchomości.

Skuteczna obrona przed egzekucją z nieruchomości

Już w trakcie trwania procesu egzekucyjnego, istnieje możliwość wnoszenia zarzutów w sprawie jego prowadzenia. Co prawda nie powoduje to przerwania egzekucji z nieruchomości, jednak w niektórych przypadkach pozwala wstrzymać pewne czynności. Wniesienie zarzutu musi być jednak zasadne, co oznacza, że muszą wystąpić określone przesłanki do jego złożenia, takie jak:

  • spłata należności lub jej części w trakcie egzekucji,
  • częściowe lub całkowite umorzenie przez wierzyciela zadłużenia,
  • przedawnienie długu,
  • wygaśnięcie zobowiązania lub jego całkowity brak,
  • odroczenie terminu spłaty przez wierzyciela lub rozłożenie długu na raty.

Aby organ egzekucyjny rozpatrzył zasadność wniesionego przez dłużnika zarzutu, niezbędne jest uzyskanie stanowiska wierzyciela, a jeśli zarzut okaże się zasadny, postępowanie może być umorzone lub może nastąpić zmiana środka egzekucyjnego na mniej dotkliwy.

Podobnie jak w przypadku egzekucji z pozostałych składników mienia osoby zadłużonej, również zajęcie nieruchomości przez komornika niejednokrotnie bywa procesem dokonywanym z pogwałceniem interesów dłużnika oraz wierzyciela. Nasza kancelaria antyegzekucyjna zapewnia kompleksowe wsparcie, radząc, jak bronić się przed egzekucją z nieruchomości.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie