Antywindykacja

Dochodzenie swoich praw w postępowaniu windykacyjnym oraz w procesie egzekucji komorniczej nie jest łatwe. Osoby zadłużone, bardzo często nie mają świadomości, że podmioty zajmujące ich majątek na poczet spłaty długu – takie jak firmy windykacyjne czy komornicy – podejmują szereg działań, nie zawsze zgodnych z prawem, mających znamiona nadużycia i działania na niekorzyść dłużnika. To samo dotyczy wierzycieli, którzy również mają prawo do uczciwego i cywilizowanego dochodzenia swoich roszczeń. Działania antywindykacyjne pozwalają w sposób przejrzysty i zgodny z prawem nadzorować formę przeprowadzania egzekucji majątku dłużnika, gwarantując, że nie zostanie on sprzedany znacznie poniżej wartości rynkowej.

Czym jest anywindykacja?

Stosunkowo młoda dziedzina usług prawnych, jaką jest antywindykacja, od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój w naszym kraju. Postępowania antywindykacyjne służą poszanowaniu praw dłużników oraz wierzycieli w procesie egzekucji komorniczej, oraz szeroko pojmowanej windykacji długów i należności. Kancelarie antywindykacyjne monitorują pracę komorników, firm windykacyjnych oraz sądów, pilnując, aby proces egzekucji mienia wykonywany był nie tylko zgodnie z przepisami, ale również z poszanowaniem praw dłużnika i jego wierzycieli.

W zakresie usług antywindykacyjnych znajduje się m.in.:

  • badanie zasadności roszczeń oraz formy ich egzekwowania,
  • ochrona przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, kancelarii komorniczych,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami lub komornikami,
  • zabezpieczenie interesów dłużnika oraz wierzyciela, ochrona przed sprzedażą majątku za zaniżoną kwotę,
  • reprezentacja klientów przed sądem lub przed komornikiem.

Antyegzekucja

Wszystkie działania antyegzekucyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dochodzenie przez wierzycieli za pośrednictwem firm windykacyjnych czy komorników sporej części długów jest bezzasadne – np. z uwagi na ich przedawnienie, czy fakt, że długi dotyczą nie tej osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie. Rozwój firmy antywindykacyjnych jest więc odpowiedzią na sytuację, w której przez całe lata osoby zadłużone pozostawiane były same sobie – bez możliwości profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów, często biernie poddawały się woli komorników oraz windykatorów, nie zdając sobie sprawy, że dochodzenie roszczeń odbywa się z pogwałceniem ich praw.

Błędem jest myślenie, jakoby antyegzekucja była usługą pomocną wyłącznie dla dłużników. Również wielu wierzycieli nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że zbycie przez komornika majątku dłużnika po cenie znacznie zaniżonej, łamie ich prawo do skutecznego dochodzenia roszczeń. Patrzenie na ręce komornikom oraz windykatorom stanowi więc korzyść zarówno dla osoby zadłużonej, jak i dla wierzyciela, nic więc dziwnego, że usługi antywindykacyjne cieszą się coraz większym zaufaniem klientów, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczne patologie, do których dochodzi w procesach egzekucji komorniczych.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Uzyskaj wsparcie